ModernyMakler.sk
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. V nasledujúcom uvádzame, akým spôsobom naša spoločnosť:

Moderný maklér s.r.o.

so sídlom Zuzany Chalupovej 18, 851 07 Bratislava

IČO: 52 951 502

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 144473/B

Bc. Kristián Kopp – konateľ

postupuje pri spracúvaní osobných údajov v rámci spoločnosti.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), a príslušnými ustanoveniami zákona

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nariadenie GDPR bližšie upravuje práva dotknutých osôb fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov v Článku 15 –22 nariadenia GDPR.

NAŠE SLUŽBY
👁
Hľadať
Tel. čislo
Kontakt