info@modernymakler.sk

+421 910 654 873

Your search results

Inžiniering

UŠETRITE ČAS A FINANCIE PRI STAVBE VÁŠHO DOMU

Zabezpečíme všetky potrebné povolenia

V Modernom maklérovi vám ponúkame službu Inžiniering, vďaka ktorej vybavíme všetky územné, stavebné a kolaudačné povolenia za vás. Pri ich vybavovaní často dochádza ku komplikáciám, ktoré si pri riešení vyžadujú množstvo času a úsilia. Pri každom z týchto úkonov vás zastúpi náš maklér.

Služba Inžiniering je vhodná pre všetkých, ktorí nechcú strácať čas s vybavovaním povolení a nemajú skúsenosti so stavbou domu.

Cena za Inžiniering sa líši v závislosti od rozsahu požadovaných služieb.

Viac ako 20-ročné skúsenosti

Ku každému projektu pristupujeme individuálne

Dôraz na rýchlosť pri vybavovaní povolení

Aktívna komunikácia s úradmi

Staviate alebo rekonštruujete?

Zastupovanie môžete zveriť do našich rúk

Vyplňte formulár a my sa postaráme o zvyšok.

V rámci inžinieringu zabezpečujeme:

Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Územné rozhodnutie vydané v samostatnom územnom konaní

Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí

Vyjadrenie k investičnému zámeru

Majetkovoprávne vysporiadanie

Priama komunikácia s príslušnými úradmi

Zmena stavby pred dokončením

Ohlásenie búracích prác

Ohlasovacia povinnosť na drobné stavby, oplotenie…

Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy

Kolaudačné rozhodnutie rodinného domu

Geodetické služby a služby statika a znalca

Čo všetko zahŕňa cena za inžiniering?

  • Získanie potrebných informácií k danému investičnému zámeru a projektu vrátane zhodnotenia rozsahu prác
  • Úvodná koordinácia so stavebným úradom a komunikácia s dotknutými úradmi
  • Príprava žiadostí k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu
  • Príprava jednotlivých príloh podľa individuálnej špecifikácie na jednotlivých úradoch
  • Osobné podanie na jednotlivých úradoch, zabezpečenie rýchleho získania stanoviska
  • Osobné vyzdvihnutie stanoviska
  • Riešenie neočakávanej komplikácie, prípadne nutnosť osobnej konzultácie za účelom získania kladného stanoviska
  • Spracovanie a odovzdanie dokladov, rozhodnutí a stanovísk príslušnému investorovi
  • V prípade záujmu možnosť nacenenia vyňatia z pôdneho fondu

Čo všetko zahŕňa cenu za inžiniering?

1. Obhliadka miesta

aj opakovaná

2. Analýza podkladov

Analyzujeme podklady, ktoré obdržíme

3. Konzultácie

Komunikujeme s maklérmi a predávajúcimi

4. Komunikácia s architektom

a projektantmi

5. Príprava dokumentácie

a potrebných splnomocnení

6. Príprava žiadostí

a ich doplnenia

7. Získanie potrebnej dokumentácie

získanie originálnych listov vlastníctva, katastrálnych máp...

8. Podanie žiadostí

na príslušné organizácie a úrady

9. Vyzdvihnutie podkladov

z organizácií a úradov

10. Odovzdanie dokumentácie klientovi

Porovnať ponuky