info@modernymakler.sk

+421 910 654 873

Your search results

Nacenenie nehnuteľnosti

Zistite cenu vašej nehnuteľnosti

Máte záujem o predaj alebo prenájom nehnuteľnosti? V tom prípade je dôležité poznať jej aktuálnu hodnotu. 

Naši skúsení makléri vám pomôžu zistiť cenu vašej nehnuteľnosti na základe aktuálnej situácie na trhu, s ohľadom na všetky faktory, ktoré ju ovplyvňujú. 

Vyplnením jednoduchého formulára nižšie nám poskytnete základné informácie o vašej nehnuteľnosti a my vám vypočítame jej cenu tak, aby ste predali/prenajali čo najvýhodnejšie a v čo najkratšom možnom čase. 

Využite našu ponuku bezplatného nacenenia svojej nehnuteľnosti ešte dnes!

Vyberte si typ nehnuteľnosti

Kliknete na typ nehnuteľnosti, ktorú máte záujem naceniť. Následne sa vám otvorí jednoduchý formulár. Vyplníte základné informácie ako rozloha, počet izieb, stav atď. Na základe týchto informácií vás budeme kontaktovať s ponukou nacenenia vašej nehnuteľnosti.

Pomôžeme vám nájsť tých správnych nájomcov

Plánujete predať svoju nehnuteľnosť? Spoznajte reálnu trhovú hodnotu (cenu) svojej nehnuteľnosti a predajte ju výhodne.

V Modernom maklérovi môžete využiť službu Ocenenie nehnuteľnosti, vďaka ktorej vám pomôžeme na základe rôznych metód oceniť vašu nehnuteľnosť, teda spoznať všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti. Vďaka tomu nepredáte svoju nehnuteľnosť pod cenu, ale výhodne.

Správne ohodnotenie a nacenenie nehnuteľnosti je predpokladom úspešného predaja nehnuteľnosti. Okrem výhodného predaja je určenie správnej trhovej ceny dobrým faktorom aj pri rýchlom predaji. Správne ocenenie nehnuteľnosti je dobre poznať aj pri vybavovaní hypotéky, dedičskom konaní, rekonštrukcii rodinného domu, poistení, refinancovaní nehnuteľnosti a podobne.

Využite služby Moderného makléra pri oceňovaní vašej nehnuteľnosti

Ocenenie nehnuteľnosti a určenie správnej trhovej hodnoty prebieha vo viacerých krokoch. Spôsoby nacenenia nehnuteľnosti sa líšia v závislosti od toho, aký je dôvod poznania ceny nehnuteľnosti. Jedným zo spôsobov, ako zistiť reálnu cenu nehnuteľnosti, je vypracovať znalecký posudok, ktorý môže vypracovať len certifikovaný odhadca, tzv. znalec zapísaný v príslušnom odbore a odvetví v zozname znalcov na Ministerstve spravodlivosti SR (MS SR) alebo realitná kancelária. Hodnotu nehnuteľnosti je tiež možné určiť podľa tabuľky vydanej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Tento tabuľkový systém je súčasťou

prílohy vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a obsahuje parametre rozdelené do 36 tabuliek, ktoré sa pri ocenení nehnuteľnosti zohľadňujú. Tento systém však nezohľadňuje aktuálnu trhovú situáciu, a teda ani vplyv inflácie na cenu nehnuteľnosti, preto sa môže aktuálna cena nehnuteľnosti líšiť. Laicky pohľad na hodnotu nehnuteľnosti nestačí, a preto je dobré využiť profesionálne služby Ocenenia nehnuteľnosti, ktoré môžete využiť aj v Modernom maklérovi.

Ako postupujeme pri oceňovaní nehnuteľnosti?

V Modernom maklérovi máme dlhodobé skúsenosti s realitným trhom, a preto vieme určiť reálnu hodnotu vašej nehnuteľnosti. Pri oceňovaní nehnuteľnosti je však dôležité postupovať systematicky a zohľadňovať relevantné faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotu nehnuteľnosti. V našej realitnej kancelárii využívame základný postup pri oceňovaní nehnuteľností:

Zhromaždenie informácií

Najskôr zozbierame všetky dostupné informácie o vašej nehnuteľnosti, vrátane jej umiestnenia, veľkosti, stavu budovy, vybavenia a všetkých ďalších relevantných faktorov

Analýza trhu

Následne preskúmame trh a podobné nehnuteľnosti v danej lokalite, aby sme získali predstavu o trhových cenách. Skúmame podobné nehnuteľnosti, ktoré boli nedávno predané a získavame tak informácie o ich predajných cenách

Metódy oceňovania

Existuje niekoľko metód oceňovania nehnuteľností, ktoré sa často používajú. Patrí sem porovnávacia metóda, príjmová metóda a nákladová metóda. V Modernom maklérovi metódy oceňovania nehnuteľnosti prispôsobujeme účelu oceňovania pre konkrétnu nehnuteľnosť

Vypracovanie oceňovacej správy

Po vykonaní analýzy a použití vhodnej metódy oceňovania, vypracujeme oceňovaciu správu. Táto správa obsahuje všetky relevantné informácie o nehnuteľnosti, spôsob oceňovania, použité metódy a dôvody, prečo bola stanovená konkrétna hodnota. Oceňovacia správa slúži ako dokumentácia o procese oceňovania a je dôležitá pri posudzovaní hodnoty nehnuteľnosti

Overenie oceňovacieho procesu

Ocenenie nehnuteľnosti je dôležitý faktor nielen predaji nehnuteľnosti, ale aj dedičskom konaní či refinancovaní nehnuteľnosti a podobne. Preto určenie ceny a oceňovanie nehnuteľnosti následne preveruje odborník, ktorý je schopný posúdiť kvalitu a presnosť oceňovacej správy

Aktualizácia hodnoty nehnuteľnosti

Hodnota nehnuteľnosti sa môže meniť v závislosti od trhových podmienok, úpravách nehnuteľnosti alebo iných faktorov. Je dôležité pravidelne aktualizovať oceňovanie nehnuteľnosti, aby sa zohľadnili aktuálne podmienky. Navyše znalecký posudok je platný len pre konkrétny dátum, v ktorom bol vyhotovený, a preto ho nie je vhodné používať nekonečné dlho. Všeobecnú hodnotu stanovenú v znaleckom posudku sa odporúča používať iba po dobu, kedy nedošlo k žiadnym zmenám faktorov, ktoré vplývajú na hodnotu nehnuteľnosti

Ocenenie nehnuteľnosti je komplexný proces, ktorý si vyžaduje poznanie miestneho trhu a odborné znalosti. Preto je dobré sa obrátiť na odborníkov na oceňovanie nehnuteľností. Pokiaľ potrebujete vypracovať znalecký posudok, v Modernom maklérovi spolupracujeme aj so súdnymi znalcami, ktorí vám ho vypracujú. Nechajte všetko na nás a zistíte reálnu hodnotu vašej nehnuteľnosti.

Porovnať ponuky