info@modernymakler.sk

+421 910 654 873

Your search results

Potrebujete predať nehnuteľnosť?

Zadarmo vám vypracujeme cenový odhad nehnuteľností

Zvýšime cenu vďaka profesinálnej prezentácii

Zrýchlime dobu predaja vďaka cielenému marketingu

Poskytneme vám komplexný servis a právne služby

Vyberte si typ nehnuteľnosti

Kliknete na typ nehnuteľnosti, ktorú máte záujem naceniť. Následne sa vám otvorí jednoduchý formulár. Vyplníte základné informácie ako rozloha, počet izieb, stav atď. Na základe týchto informácií vás budeme kontaktovať s ponukou nacenenia vašej nehnuteľnosti.

Ako to funguje?

Krok 1

Vyplňte krátky online formulár o nehnuteľnosti, ktorú predávate. Následne vám zavoláme, aby sme si preverili údaje a zistili vaše požiadavky.

Krok 2

Ocenenie vypočíta zadarmo realitný špecialista vďaka trhovým analýzam a dátam na realitnom trhu, ktoré slúžia na presný výpočet.

Krok 3

Po vyplnení krátkeho formulára získate ocenenie zadarmo a naši makléri vám pomôžu s predajom nehnuteľnosti za najlepšiu cenu na trhu.

Cenu odhadujeme
na základe údajov
vo vašom okolí

Na základe zhromaždených údajov o podobných nehnuteľnostiach v okolí sme schopní prostredníctvom odborného vypracovania poskytnúť odhad aktuálnej trhovej ceny vášho bývania.

Ako postupujeme pri oceňovaní nehnuteľnosti?

Ocenenie nehnuteľnosti je dôležitý faktor nielen pri predaji nehnuteľnosti, ale aj dedičskom konaní či refinancovaní nehnuteľnosti a podobne. Preto určenie ceny a oceňovanie nehnuteľnosti následne preveruje odborník, ktorý je schopný posúdiť kvalitu a presnosť oceňovacej správy

Zhromaždenie informácií

Najskôr zozbierame všetky dostupné informácie o vašej nehnuteľnosti, vrátane jej umiestnenia, veľkosti, stavu budovy, vybavenia a všetkých ďalších relevantných faktorov

Analýza trhu

Následne preskúmame trh a podobné nehnuteľnosti v danej lokalite, aby sme získali predstavu o trhových cenách. Skúmame podobné nehnuteľnosti, ktoré boli nedávno predané a získavame tak informácie o ich predajných cenách

Metódy oceňovania

Existuje niekoľko metód oceňovania nehnuteľností, ktoré sa často používajú. Patrí sem porovnávacia metóda, príjmová metóda a nákladová metóda. V Modernom maklérovi metódy oceňovania nehnuteľnosti prispôsobujeme účelu oceňovania pre konkrétnu nehnuteľnosť

Vypracovanie oceňovacej správy

Po vykonaní analýzy a použití vhodnej metódy oceňovania, vypracujeme oceňovaciu správu. Táto správa obsahuje všetky relevantné informácie o nehnuteľnosti, spôsob oceňovania, použité metódy a dôvody, prečo bola stanovená konkrétna hodnota. Oceňovacia správa slúži ako dokumentácia o procese oceňovania a je dôležitá pri posudzovaní hodnoty nehnuteľnosti

Overenie oceňovacieho procesu

Ocenenie nehnuteľnosti je dôležitý faktor nielen predaji nehnuteľnosti, ale aj dedičskom konaní či refinancovaní nehnuteľnosti a podobne. Preto určenie ceny a oceňovanie nehnuteľnosti následne preveruje odborník, ktorý je schopný posúdiť kvalitu a presnosť oceňovacej správy

Aktualizácia hodnoty nehnuteľnosti

Hodnota nehnuteľnosti sa môže meniť v závislosti od trhových podmienok, úpravách nehnuteľnosti alebo iných faktorov. Je dôležité pravidelne aktualizovať oceňovanie nehnuteľnosti, aby sa zohľadnili aktuálne podmienky. Navyše znalecký posudok je platný len pre konkrétny dátum, v ktorom bol vyhotovený, a preto ho nie je vhodné používať nekonečné dlho. Všeobecnú hodnotu stanovenú v znaleckom posudku sa odporúča používať iba po dobu, kedy nedošlo k žiadnym zmenám faktorov, ktoré vplývajú na hodnotu nehnuteľnosti

Ocenenie nehnuteľnosti je komplexný proces, ktorý si vyžaduje poznanie miestneho trhu a odborné znalosti. Preto je dobré sa obrátiť na odborníkov na oceňovanie nehnuteľností. Pokiaľ potrebujete vypracovať znalecký posudok, v Modernom maklérovi spolupracujeme aj so súdnymi znalcami, ktorí vám ho vypracujú. Nechajte všetko na nás a zistíte reálnu hodnotu vašej nehnuteľnosti.

Porovnať ponuky