info@modernymakler.sk

+421 910 654 873

Your search results

Realitná kancelária s ľudskou tvárou

V spoločnosti Moderný maklér si vážime dôveru, ktorú do nás naši klienti vkladajú, a preto pristupujeme k realitnej činnosti profesionálne s pokorou a porozumením voči potrebám klienta. Uvedomujeme si dôležitosť kvalitnej práce a sme radi, že vám pri rozhodnutiach spojených s bývaním môžeme byť oporou od prvotnej myšlienky až po koniec procesu, a že vám tým vieme pomôcť uskutočniť akýkoľvek realitný zámer. Pre Moderného makléra navyše vzťah s klientom nekončí potom ako sa uskutoční služba predaj nehnuteľnostiprenájom nehnuteľnostiagent kupujúceho alebo legalizácia stavbyale ostáva klientovi k dispozícii aj naďalej.

Vzťahy s klientmi sú pre nás prvoradé, a preto ich budujeme na základe dôvery s cieľom vytvoriť úprimnú a dlhodobú spoluprácu. Aj vďaka tomu sme si vybudovali meno, ktoré sa zakladá na odbornosti, kvalite, profesionalite, ústretovosti a priateľskom prístupe.

Máme veľkú radosť, že nám klienti aj naďalej dôverujú a obracajú sa na nás v otázkach bývania a investícií do nehnuteľností. Svedčia o tom najmä pozitívne ohlasy a recenzie, ktoré Modernému maklérovi nechávajú a na ktoré sa vždy veľmi tešíme.

Presvedčte sa aj vy o našich kvalitách a dohodnite si bezplatný termín stretnutia, na ktorom môžeme prekonzultovať vaše očakávania, požiadavky a potreby spojené s nehnuteľnosťami.

Aj vy môžete mať svojho Moderného makléra.

Vyberte si vášho Moderného makléra

Ing. Kristian Kopp

konateľ
Mojim cieľom je poskytnúť klientom realitné služby na jednom mieste, na profesionálnej úro ...

Mgr. Petra Košová

realitná sprostredkovateľka
“Úspech v oblasti nehnuteľností závisí hlavne od dvoch faktorov: starostlivosti o zákazník ...

Mgr. Lucia Boledovičová RSc.

realitná maklérka
Reality sú o ľuďoch a ich potrebách a ja sa im snažím pomôcť a odbremeniť.

Bc. Erik Vávra

realitný sprostredkovateľ
Kúpa alebo predaj nehnuteľnosti môže byť jedno z najdôležitejších rozhodnutí vo vašom živo ...

Diana Valovičová

realitná sprostredkovateľka
K práci pristupujem tak, aby dokázala hovoriť za mňa. Svet realít bol vždy pre mňa zaujíma ...

Zuzana Sajková

realitná sprostredkovateľka
Mojím cieľom je poskytnúť klientom komplexné realitné služby na takej úrovni, aby boli max ...

Soňa Mackovičová

realitná sprostredkovateľka
K realitám ma v podstate priviedla náhoda, ako fotograf som dostala ponuku pracovať pre fi ...

Ivan Kršák

realitný sprostredkovateľ
Nakoľko majú k sebe financie a reality blízko, ich spojenie má veľký význam, a preto vám r ...

Mgr. Zuzana Hanáková

realitná sprostredkovateľka
Práca realitného makléra často vyvoláva pocit neistoty, obavy a veľa otázok.  Mn ...

Oliver Granec

realitný sprostredkovateľ
Častokrát som pomáhal ľuďom v ich ťažkých a zložitých situáciách pri riešení financovania ...

Radoslav Čičo

fotograf a realitný sprostredkovateľ
Sám som si prešiel kúpou nehnuteľnosti a mal som možnosť porovnať prácu rôznych realitných ...

PhDr. Lenka Navarčík

realitná sprostredkovateľka
Mojím životným cieľom je byť nápomocná a užitočná pre druhých. Tieto vlastnosti sa preto s ...
0 +
úspešne uzavretých obchodov
0 %
spokojnosť klientov
0
pobočiek po celom Slovensku

Porovnať ponuky